PONUKA PRODUKTOV

        Ponúkame Vám TECHNICKÉ PLYNY pre priemysel a gastronómiu  

PROPÁN BUTÁN  2 / 5 / 10 kg 

tento ušľachtilý skvapalnený plyn, je mobilná energia pre rôzne použitie. Dokáže nahradiť iné energie, zabezpečí čisté vykurovanie, varenie alebo svietenie. V tom sa odlišuje od iných jednoúčelových palív a potvrdzuje jeho skutočnú úžitkovú hodnotu.


PROPÁN 10 / 33 kg

Propán je súčasťou hnacích plynov.  Používa sa tiež v chladiarenstve ako teplonosné médium.


Oxid uhličitý CO2      0,5 / 1,5 /2 / 3 / 6 / 7 / 10 /15 / 20 / 30 kg

Kvapalina a suchý ľad sú dôležité chladiace látky, obzvlášť v potravinárskom priemysle. Oxid uhličitý je často používaný ako lacný, nehorľavý natlakovaný plyn. Plávacie vesty často obsahujú bombičky oxidu uhličitého. Rýchla vaporizácia kvapaliny CO2 je využívaná na odstreľovanie v uholných doloch, v hasiacich prístrojoch, kvapalný oxid uhličitý je dobré rozpúšťadlo pre mnoho organických zlúčenín, využíva sa pre rastliny, ktoré ho vyžadujú.


Aligal 13 B50 / Aligal 13 B20

ALIGAL využívaný na spracovanie a balenie potravinárskych produktov v ochrannej atmosfére, podľa noriem na trvanlivosť  a spôsob uskladnenia. 


Alphagaz B50

určený pre laboratórne a analytické aplikácie.. 


Arcal Force Altop B50,  Arcal Force Smartop B50,  Arcal Force Smartop B20  

ARCAL™ Force je určený pre zváranie ťažkých konštrukcií z uhlíkovej ocele. Od strojov na zemné práce a poľnohospodárskych strojov po stavbu mostov a lodných trupov, ARCAL™ Force bol navrhnutý na zváranie ťažkých kovových konštrukcií. Nezávisle od stavu povrchu, či je oxidovaný alebo kontaminovaný, alebo obsahuje medzery a nesprávne prispôsobenia, ARCAL™ Force je výnimočne adaptabilný vašim potrebám zvárania. Takže nech potrebujete zvárať oblúkom akúkoľvek ťažkú konštrukciu, ARCAL™ Force je pripravený.


 Arcal Speed B50     

ARCAL™ Speed je esenciálny plyn pre oblúkové zvárania všade tam kde záleží na čase. Je ideálnym riešením pre automatické a robotické aplikácie. S vysokou prispôsobivosťou, nízkou úrovňou výparov a rozstrekov, redukujúcich potrebu dodatočných úprav po zváraní, je ARCAL™ Speed navrhnutý tak, aby zabezpečil maximálnu produktivitu pri najvyššej kvalite.


 Arcal Prime Smartop B50  / B20    

Určený pre zváranie hliníka a zlúčenín medi. Plazmový a asistenčné plyn pre plazmové procesy. Plyn určený pre pilotné oblúky a pre plazmové rezanie.


Dusík B20, Dusík Alphagas B50                          

Potravinársky a nápojový priemysel vyžaduje rôzne množstvo kvapalného aj plynného dusíku pre spracovanie potravín a obalových aplikácií a pomáha udržiavať bezpečnosť teplôt pre potravinárske výrobky na skladovanie a prepravovanie. Dusík sa používa ako ochranná / inertná atmosféra pre veľké množstvo priemyselných procesov. Je tiež používaný v oblasti tepelného spracovania rôznych kovov. V laboratóriách sa dusík používa ako nosný plyn do plynovej chromatografie pre rôzne priemyselné a nemocničné analýzy a kontroly kvality. V mnohých priemyselných odvetviach sa dusík používa na očistenie analytického vybavenia. Dusík sa používa aj pre nízkoteplotné uchovanie  živých tkanív a buniek.


Kyslík B50, Kyslík B20 

Kyslík je dôležitý pre mnoho priemyselných odvetví. Pre našich veľkých priemyselných zákazníkov - ocele, chemikálie a iné - masívne objemy priemyselného kyslíka sa používajú k zlepšeniu priemyselných procesov. Objemy kyslíka sa používajú v aplikáciách spracovania kovov, ako je tavenie, rezanie a zváranie. Kyslík zvyšuje účinnosť v celej rade procesov ako je zníženie množstva použitého paliva a zníženie emisií oxidu uhličitého. Kyslík zvyšuje efektivitu a flexibilitu čistiarne odpadových vôd. Kyslík sa používa v kalibračnej plynnej zmesi pre petrochemický priemysel; monitorovanie životného prostredia emisiami, priemyselné hygienické ani bezpečnostné monitory a analyzátoroch stopových nečistôt.                                        


Hélium B20

Hélium je netoxické, bezfarebné, nehorľavé a bez zápachu. Ponúka využitie v zábavnom priemysle - nafukovanie balónikov. Možno používať ako ochranný plyn pri zváraní. Užitočný ako stopovací plyn pri overovaní netesností. Užíva sa v leteckom i elektronickom priemysle a kovovýrobe.


Acetylén  3 / 6 / 10 kg

Pre zváranie a rezanie plameňom, ako aj na čistenie, vyrezávanie, kalenie, spájkovanie plameňom.

Ponúka vysokú produktivitu s minimálnou tepelnou stratou.


VIFF-VZV -10

Plyn na pohon vysokozdvižných vozíkov.